Archives : november-2016

Home » Wiki-Term

LBK nr 228 af 09/03/2016 Gældende (Almenlejeloven) Offentliggørelsesdato: 15-03-2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Kapitel 2 Lejeaftalen Kapitel 3 Lejefastsættelse og lejeregulering Kapitel 4 Lejerens indflytning Kapitel 5 Mangler ved boligen Kapitel 6 Vedligeholdelse og istandsættelse Kapitel 7 Udlejerens adgang til det lejede Kapitel 8 Lejerens ret til at foretage ..

Read more

LBK nr 810 af 01/07/2015 Gældende (Boligreguleringsloven) Offentliggørelsesdato: 03-07-2015 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Lovens gyldighedsområde Kapitel II Huslejeregulering for beboelseslejligheder Kapitel III Vedligeholdelse og opretning Kapitel III A Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond Kapitel IV Forbedringer Kapitel IV A Huslejeregulering for mindre ejendomme Kapitel V Huslejeregulering for enkeltværelser Kapitel VI Huslejenævn Kapitel ..

Read more

LBK nr 1714 af 16/12/2010 Gældende (Erhvervslejeloven) Offentliggørelsesdato: 04-01-2011 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1   Lovens anvendelsesområde Kapitel 2   Lejeaftalen Kapitel 3   Lejefastsættelse, lejeregulering og ændring af lejevilkår Kapitel 4   Vedligeholdelse, forsinkelse og lejerens mangelsbeføjelser Kapitel 5   Udlejerens adgang til det lejede og udlejerens ret til at foretage ændringer i det lejede m.v. Kapitel 6   Forbedringer Kapitel ..

Read more

LBK nr 227 af 09/03/2016 Gældende (Lejeloven) Offentliggørelsesdato: 15-03-2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Lovens anvendelsesområde Kapitel II Lejeaftalen Kapitel III Mangler ved det lejede Kapitel IV Vedligeholdelse Kapitel V Lejerens brug af det lejede Kapitel VI Betaling af leje Kapitel VII Betaling for temperaturregulering, vand og el Kapitel VII A Lejerens ..

Read more