IUS.DK

Ius er den latinske betegnelse for Jus eller som det normalt kaldes i dag Jura.

Her på siden vil vi præsentere juridiske emner, såsom

  • Love, bekendtgørelser, cirkulærer
  • Domme
  • Administrative afgørelser
  • EU-lovgivning
  • International lovgivning