Åndssvag er et juridisk begreb

Man hører dagligt folk kalde hinanden for åndssvage, hvis vedkommende har gjort noget, den anden ikke kan lide. Men ”åndssvag” er rent faktisk et begreb, som man bruger indenfor strafferetten. I dag bruger man dog det mere korrekte ord, at en person er ”mentalt retarderet”.

Hvornår er man åndssvag?

Hvor meget man er retarderet afgøres som udgangspunkt ved en intelligenstest, og man inddeler folk i 4 kategorier:

Idiot IQ under 35
Imbecil IQ mellem 35 – 55
Debil IQ mellem 55 – 75
Sinke IQ over 75 men under det normale

Falder man ind under én af disse kategorier – og lad os være ærlige, det vil være sjovere ikke at falde ind under én af disse kategorier – så vil man, hvis man dømmes for en lovovertrædelse, enten undgå straf eller med stor sandsynlighed få nedsat straf.

Straffeloven

Straffelovens § 16 indeholder bestemmelsen om straffrihed for personer, der på gerningstidspunktet er utilregnelige eller mentalt retarderede i højere grad. Er man mentalt retarderet i lettere grad, kan man stadig straffes som andre, men det kan få betydning for størrelsen af ens straf.


Straffelovens § 16:
Personer, der på gerningstiden var utilregnelige på grund af sindssygdom eller tilstande, der må ligestilles hermed, straffes ikke. Tilsvarende gælder personer, der var mentalt retarderede i højere grad. Befandt gerningsmanden sig som følge af indtagelse af alkohol eller andre rusmidler forbigående i en tilstand af sindssygdom eller i en tilstand, der må ligestilles hermed, kan straf dog pålægges, når særlige omstændigheder taler derfor.
Stk. 2. Personer, der på gerningstiden var mentalt retarderede i lettere grad, straffes ikke, medmindre særlige omstændigheder taler for at pålægge straf. Tilsvarende gælder personer, der befandt sig i en tilstand, som ganske må ligestilles med mental retardering.

Jeg var for nogen år siden forsvarer for en person, som sammen med sin ven, var anklaget for momssvindel. Min klient faldt ind under ovenstående kategorier. Vennen blev dømt, mens min klient blev frifundet. Retten fandt det åbenlyst, at min klient med hans begrænsede intelligens, reelt set ikke vidste hvad han havde været en del af. Han manglede simpelthen viljen og evnen til at begå skattesvindel.