De 10 bud i dansk ret

Der kommer næppe som en større overraskelse, at Danmark som en kristen nation op gennem århundrederne har haft Bibelen som grundlaget under dansk ret. Der var ingen over eller ved siden af Gud, og Guds ord var hellige. Det gælder også de ti bud, som Moses kom ned fra Sinai-bjerget med.

Men hvilke af de ti bud fra Bibelen findes i dag i dansk ret?

Hvad er de ti bud?

Lad os starte med at se på, hvad de ti bud egentlig består af:

1. Du må ikke have andre guder end mig

2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn

3. Du skal holde hviledagen hellig

5. Du må ikke slå ihjel

6. Du må ikke bryde ægteskabet

7. Du må ikke stjæle

8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste

9. Du må ikke begære din næstes hus

10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til

Jeg kan starte med at fortælle dig den hemmelighed, at på ét eller andet tidspunkt, har alle 10 været gældende ret i Danmark og brud på et hvilket som helst af buddene blev straffet. Straffene var dog meget forskellige alt efter hvilket bud, man havde forbrudt sig imod.

Der er helt naturligt et par stykker, der springer i øjnene, at de stadig er gældende den dag i dag, og der er nogle, som åbenlyst ikke er gældende ret i dagens Danmark. Men hvad med resten?

De ti bud i dag

Lad os tage dem én ad gangen:

1. Du må ikke have andre guder end mig

I dag har vi religionsfrihed i Danmark, så reglen gælder ikke mere.

2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn

Den her vil nok overraske mange. Indtil juni 2017 fandtes blasfemi-paragraffen stadig i dansk ret, nærmere bestemt i straffelovens § 140, og man kunne blive straffet for at tale nedsættende ikke bare om den kristne Gud, men om alle religiøse guder eller religiøse skikke.

3. Du skal holde hviledagen hellig

Reglen er for så vidt stadig gældende i dansk ret i form af lukkelovens § 2, som fastsætter regler for, hvornår butikker må holde åbent. Lukkeloven er blevet lempet løbende over årene, men på helligdage skal de fleste butikker holde lukket.

4. Du skal ære din far og din mor

Denne regel er ikke længere gældende i dansk ret.

5. Du må ikke slå ihjel

Jeg tænker godt du ved, at denne regel stadig er gældende. Nærmere bestemt i straffelovens § 237 om drab.

6. Du må ikke bryde ægteskabet

Med tanke på mængden af årlige skilsmisser kommer det næppe som nogen overraskelse, at denne regel ikke længere er gældende i dansk ret.

7. Du må ikke stjæle

Straffelovens § 276 straffer enhver, der begår tyveri, så det bud er stadig gældende i dansk ret.

8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste

Straffen for at give falsk forklaring i retten er op til 4 års fængsel. Det er noget, som tages meget alvorligt af domstolene, så enhver der afgiver vidneforklaring får at vide, at de skal tale sandt. Reglen findes i dag i straffelovens § 158.

9. Du må ikke begære din næstes hus

Denne regel er ikke gældende i dansk ret i dag.

10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til

Denne regel er heller ikke længere gældende.

Så 4 ud af de 10 bud er stadig gældende i dag, og et af buddene blev først afskaffet i 2017, så de 10 bud er på enhver vis stadig relevante for at forstå dansk ret anno 2021.